خدمات شبکه

نصب فایروال و san و...
200,000 تومان 1 تومان
281 views
نصب سرویس IIS , activedirctory  و  ....
479,000 تومان 1 تومان
257 views
نصب ویروس یاب سرور
479,000 تومان 1 تومان
221 views
راه اندازی ایستگاه کاری تحت شبکه
50,000 تومان 1 تومان
100 views
نصب پرینتریا پلاتر سرور
42,000 تومان 1 تومان
102 views
اشتراک گذاری اینترنت ADSL روی سرور
300,000 تومان 1 تومان
103 views
نصب و تنظیمات سرویس های زیر ساخت لینوکسی
نصب سرویس های  زیر ساخت ماکروسافتی
180,000 تومان 1 تومان
106 views
صفحه1 از2

logo-samandehi