شرکت های سرمایه گذار و شتاب دهنده

شرکت های سرمایه گذار و شتاب دهنده

شرکت های سرمایه گذار و شتاب دهنده


خانم دکتر فاطمه صبری
خانم دکتر فاطمه صبری

خانم دکتر فاطمه... 1,406

یک شرکت شتاب دهنده مستفر در دانشگاه صنعتی شریف 

Super User 4 years ago
 

تبلیغات محیطی شما

تبلیغات شرکت  امیر

logo-samandehi