شتاب شو

شتاب شو

تیم دوزلی بوک
تیم دوزلی بوک

تیم دوزلی بوک 911

کار این استارت اپ سامانه ساخت کتاب کودک و بزرگسال درخواست 780 میلیون تومان در قبال واگذاری 20 درصدشرکت

استارت اپ توانیتو
استارت اپ توانیتو

استارت اپ توانیتو 11,324

این استارت اپ در زمینه خدمات به ناتوانان و معلولان قصد راه اندازی دارد درخواست 600 میلیون تومان در قبال واگذاری 15 درصد شرکت

استارت اپ اینفوگرام
استارت اپ اینفوگرام

استارت اپ اینفوگرام 7,771

این استارت اپ در زمینه راه اندازی اشتراک گذاری پروژه مشغول به کار شده است درخواست 550 میلیون تومان در قبال واگذاری 27 درصد شرکت

استارت اپ عمدکس
استارت اپ عمدکس

استارت اپ عمدکس 7,593

این استارت اپ یک  پلتفرم فروش عمده انلاین راه اندازی کرده و درخواست 3 میلیارد سرمایه در قبال 20 درصد شرکت کرده است

تیم استارت اپ یوتاب
تیم استارت اپ یوتاب

تیم استارت اپ یوتاب 755

این استارت اپ در خصوص زیر ساخت کسب و کار درخواست 800 میلیون تومان در قبال واگذاری 10 درصد شرکت

تیم استارت اپ کافه گلدون
تیم استارت اپ کافه گلدون

تیم استارت اپ کافه... 749

این تیم استارت اپی در خصوص فروش انلاین وافلاین گلدون درخواست 350 میلیون تومان در قبال واگذاری 10 درصد شرکت

تیم استارت اپ اسمارت بین
تیم استارت اپ اسمارت بین

تیم استارت اپ... 777

این استارت اپ در خصوص هوشمند سازی گلخانه درخواست 3 میلیارد و 200 میلیون تومان در قبال واگذاری 25 درصد شرکت

 

logo-samandehi