کسب وکار استارت آپ

2dd005696f6d328091320e5cff06a5e846b84f24601bdfe2baf88d96b74d1b49.jpg

اخبار فناوری (6 Videos)

اخبار جدید از تکنولوژی روز ایران و جهان
d0598bf0b7744299f3ba353accb41eb4b6731924a1b44c4e860df2ccedc2ccfd.jpg

تبلیغات در سایت (1 Video)

تبلیغات ویدئوی
ac6ee2d673da6e68fd10ae54a0b3f7c197e50534b14c747e033fa0c7de9650cf.jpg

پخش زنده (1 Video)

لازم به تدکر است که پخش زنده در مواردی که پخش زنده داشته باشیم فعال می باشد و اطلاع رسانی می گردد و...
3256172f083f2a5d649c0f60994f501392c28a6b2f428be1497bde44ec69f935.jpg

کافه فناوری محلی برا... (6 Videos)

کافه تکنولوژی یک محل بصورت مجازی و غیر مجازی برای رودرو قرار گرفتن سرمایه گذار و صاحب ایده که برای ش...
2784883ad00d326488fdbe8c9c1202aef57f00f700246cdd4339b5fc30b4bd89.jpg

اینترنت اشیاء iot (2 Videos)

هوشمند سازی توسط اینترنت را اینترنت اشیاء می گویند
e9d448c987e3734fc08aa43ba733daf0140ce6d22b1405d7945777f0dea55185.jpg

شبکه (0 Video)

تازه های شبکه و...
3f6aa6aae5fbaaa13f42286881a83ad3fd499441859cb7ea69313eae6be91abf.png

استارت آپ شدن (9 Videos)

ویدئوهای آموزشی استارت آپ
 

تبلیغات محیطی شما

تبلیغات شرکت  امیر

 

پرداخت انلاین

logo-samandehi